top of page

Często mylone słowa

W języku angielskim można odnaleźć całe mnóstwo słów czy fraz, które często są ze sobą mylone, niewłaściwie używane lub błędnie rozumiane. Dzieje się tak, ponieważ rzeczone słowa - zapewne za sprawą wszędobylskich sił nieczystych tudzież niesprzyjającej koniunkcji planet (albo nawet i sfer!) – wyglądają podobnie, brzmią podobnie, albo (w najgorszym wypadku) wyglądają i brzmią podobnie na raz, co stanowi istne apogeum lingwistycznej złośliwości. Tak więc po raz kolejny musimy przywdziać równie symboliczną co metaforyczną pelerynę, zakasać rękawy i poprzez cierpliwą naukę, jak na językowych bohaterów przystało, wyplenić zło czyhające na nieświadomych uczniów. W odwiecznej walce pomoże nam poniższa lista, która przedstawia różnice między kilkoma notorycznie mylonymi zwrotami.Awhile vs. A While


Awhile (adverb) - for a while; for a short time


The guests planned to stay awhile.


A while (noun) - for a short time


Gdy while używane jest po przyimku (for a while), przedimek "a" należy stosować jako odrębne słowo, nie łączyć go z "while"


The guests planned to stay for a while.


Borrow vs. Lend


Borrow (verb) - to take or accept something for a short time with the intention of returning it to its rightful owner


Could I borrow that CD you bought last week please?


Lend (verb) - to give something for a short time with the intention of getting it back


Would you please lend me that CD you bought last week?


Complement vs. Compliment


Complement (noun) - that which completes or brings to perfection; (verb) - to make complete


White wine is a perfect complement to shrimps..


Compliment (noun) - something said in admiration, praise, or flattery; (verb) - to pay a compliment to; congratulate


Jack gave Sally a compliment when she prepared a delicious dinner for him.


Elicit vs. Illicit


Elicit (verb) - to draw forth or bring out; evoke


Out teacher always elicits answers from us.


Illicit (adjective) - unlawful; illegal


The police found illicit drugs in my neighbour’s house.Lose vs. Loose


Lose (verb) - to become unable to find; to mislay; to fail to win or gain


Did you lose your phone again?


That sports team is really hopeless – they always lose.


Loose (adjective) - not tight; giving enough room


I think you’ve lost weight – your jeans look really loose.Sell vs. Sale


Sell (verb) - to give up, deliver or exchange for money


Nowadays a lot of shops sell their goods online.


Sale (noun) - the act of selling; the work, department, etc. of selling


After Christmas sales are always attractive and bring in a lot of customers.Comentarios


bottom of page