top of page

Polityka Prywatności

Informacja o Danych Osobowych


Kto jest administratorem moich danych?


Administratorem danych osobowych jest English Time Dawid Cieślaz z siedzibą w Szczecinie (71-012), przy ul. Bronowickiej 3 lokal 10, NIP 852-23-96-840, REGON: 321221132 (dalej: „Administrator”).

W jakich celach przetwarzane są Państwa dane osobowe przez Administratora?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach opisanych w „Regulaminie” (prowadzenie lekcji języka angielskiego online, ustalanie terminów, udostępnianie materiałów, odpowiedzi na pytania).

Kto ma dostęp do moich danych?


Podane dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza tymi które posiadają odpowiednią podstawę prawną oraz poza firmami księgowymi, które prowadzą rozliczenia księgowe na rzecz Administratora.

Czy moje dane są bezpieczne?


Administrator serwisu dołożył należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.


System informatyczny w którym są przetwarzane dane osobowe spełnia wymogi z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).


Dane osobowe są przetwarzane z uwzględnieniem zasady: rozliczalności, adekwatności oraz rzetelności.

Jak długo moje dane będą przechowywane?

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez cały okres świadczenia usług edukacyjnych, czyli do czasu zakończenia jednego z oferowanych kursów językowych.

Jakie są moje prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

W każdej chwili istnieje możliwość odwołania zgody na przetwarzanie danych.
Istnieje możliwość wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych. Po wniesieniu sprzeciwu nie będziecie Państwo otrzymywać żadnych wiadomości od Administratora.
Każdej osobie, której dotyczą dane (podmiotowi danych) przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

Polityka Cookies

Czym są cookies?


Cookies to pliki tekstowe o małym rozmiarze, zapisywane na dysku użytkownika stron internetowych. Pomagają one administratorom stron internetowych w zarządzaniu tymi stronami oraz w poprawie jakości przekazywanych treści.

 

Na czym polega rozpoznawanie urządzeń?


Rozpoznawanie urządzeń to proces pozwalający na identyfikację rodzaju urządzenia, z którego użytkownik przegląda stronę internetową. Możliwa jest również identyfikacja systemu operacyjnego wykorzystywanego na urządzeniu użytkownika, strefy czasowej, z której dokonywane jest połączenie, rozdzielczość ekranu, itp.

Wykorzystujemy te mechanizmy w celu dostosowania wyglądu wyświetlanej strony, rozmiaru elementów i czcionek oraz pozostałych parametrów wpływających na prezentację serwisu. Informacje przetwarzane w plikach cookies nie służą do identyfikacji konkretnej osoby.

Inne informacje zbierane przez stronę English Time


Na podstawie ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie Administrator zbiera informacje zawarte w logach systemowych, takie jak adresy IP. Adresy IP wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych.


Jakie rodzaje plików cookies wykorzystuje Administrator?

 

  • Pliki cookies sesyjne, czyli pliki automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki internetowej.

  • Pliki cookies trwałe, czyli pliki przechowywane na urządzeniu użytkownika przez określony czas. Przechowywanie plików trwałych nie jest zależne od zamknięcia przeglądarki.

  • Pliki cookies podmiotów trzecich – ustawiane przez inne serwisy niż serwis Administratora, np. Google Analytics.

Używanie plików cookies


Administrator używa zarówno plików cookies własnych, jak i plików podmiotów trzecich. Pliki cookies wykorzystywane są do optymalizacji serwisu, a także do dostosowania treści na stronie do preferencji użytkownika.


Pliki cookies, również te pochodzące od podmiotów trzecich, przetwarzane są także w celach statystycznych i analitycznych. Dzięki ich wykorzystaniu możliwe jest oszacowanie przeciętnej długości wizyty na stronie, całkowitej liczby odwiedzin serwisu, czy średniego czasu spędzonego przez użytkownika na czytaniu bloga w serwisie. Pliki cookies są w pełni anonimowe i nie pozwalają Administratorowi na identyfikację konkretnych osób korzystających z serwisu.

Zarządzanie plikami cookies przez użytkownika


Zarządzanie plikami cookies możliwe jest z poziomu ustawień danej przeglądarki. Niemal każda przeglądarka pozwala na usuwanie plików cookies, blokowanie zapisu nowych plików czy ustawienia powiadomienie o zapisaniu nowego pliku cookies.

Korzystanie z serwisu z wyłączonymi plikami cookies


Użytkownik może wciąż korzystać z serwisy z wyłączonymi plikami cookies, choć dostęp do pewnych treści może być utrudniony.

Odsyłacze do innych stron internetowych


Administrator nie odpowiada za politykę prywatności stosowaną przez właścicieli lub administratorów serwisów, do których przekierowują odsyłacze (linki) zamieszczane na stronie English-time.com.pl.
 

bottom of page