top of page

Another / other / the other

Na podstawie utworu "AnotherBrick in the Wall Part II" by Pink Floyd


Jakiś czas temu bliżej przyjrzeliśmy się różnicy między frazami each other i one another, dziś natomiast wspólnie niesiony przez nas kaganek oświaty rzuci światło na zaimki another, other oraz the other w języku angielskim. Zanim jednak przejdziemy do meritum, wysłuchajmy piosenki ilustrującej lekcję – przed wami legendarna kompozycja Rogera Watersa z brytyjskiego zespołu Pink Floyd, druga część muzycznego tryptyku Another Brick in the Wall.Pierwszym rzucającym się w oczy (a właściwie w uszy) wersem jest charakterystyczne dla omawianego utworu i powszechnie rozpoznawane zdanie:

We don't need no education.

Z którym oczywiście ani trochę się nie zgadzamy, podobnie jak z poniższym stwierdzeniem:

No dark sarcasm in the classroom.

Ale do rzeczy! Interesującym nas fragmentem jest poniższa część kompozycji, od biedy mogąca uchodzić za refren:

All in all it's just another brick in the wall.
All in all you're just another brick in the wall.

Dlaczego w powyższych zdaniach użyto zaimka another? Czy można zamiast niego użyć w tym kontekście podobnie brzmiących other oraz the other? By odpowiedzieć na te pytania, musimy zapoznać się z kilkoma regułami.

ANOTHER


another + nieokreślone rzeczowniki policzalne w liczbie pojedynczej


Przykłady:

  • Let's meet another day.

  • I'd like another piece of cake.

  • All in all you're just another brick in the wall.

Występujące tuż za słowem another rzeczowniki day, piece oraz brick spełniają wszystkie warunki reguły: są policzalne, występują w liczbie pojedynczej i nie są określone, czyli nie mówią o konkretnym dniu, kawałku ciasta czy cegle w ścianie. Technicznie rzecz biorąc, słowo another należy rozumieć jako zbitek przedimka an i zaimka other. Zatem another może być stosowane wszędzie tam, gdzie możliwe jest użycie przedimka an.


OTHER


other + nieokreślony rzeczownik w liczbie mnogiej lub rzeczownik niepoliczalny


Przykłady:

  • Other people may enjoy the film, too. (people = rzeczownik policzalny w liczbie mnogiej)

  • This book contains other information. (information = rzeczownik niepoliczalny)

Podobnie jak w przypadku another, tak i tutaj używamy rzeczowników nieokreślonych – z kontekstu zdań nie można wywnioskować, o jakich ludzi chodzi lub jakie konkretnie informacje zwiera opisywana książka. Other jest swoistym odpowiednikiem another dla rzeczowników w liczbie mnogiej lub rzeczowników niepoliczalnych. Other możemy użyć wszędzie tam, gdzie nie użylibyśmy żadnego przedimka (tzw. zero article).


THE OTHER


the other + rzeczownik określony (w liczbie pojedynczej, mnogiej lub niepoliczalny)


Przykłady:

  • I have two sisters. One of them lives in London. The other sister lives in Liverpool.

  • I go to school on Monday and Thursday. I work on the other days of the week.

The other oznacza ten drugi (z dwóch wymienionych) lub pozostałe (z większej liczby wymienionych/domyślnych elementów). Tak więc the other sister należy rozumieć jako tę drugą siostrę, zaś the other days of the week to pozostałe dni tygodnia. The other użyjemy wszędzie tam, gdzie wymagane byłoby użycie przedimka określonego the.


PEŁNY TEKST UTWORU:


We don't need no education.

We don't need no thoughts control.

No dark sarcasm in the classroom.

Teacher, leave them, kids, alone.

Hey, Teacher, leave them, kids, alone!

All in all it's just another brick in the wall.

All in all you're just another brick in the wall.

We don't need no education.

We don't need no thoughts control.

No dark sarcasm in the classroom.

Teachers, leave them, kids, alone.

Hey, Teacher, leave us, kids, alone!

All in all you're just another brick in the wall.

All in all you're just another brick in the wall.


コメント


bottom of page