top of page

Czasownik "dare" w języku angielskim

Na podstawie utworu "Dark Horse" by Katy Perry (poniekąd...)


Dziś przyjrzymy się bliżej dwojakiej naturze czasownika dare, występującego w języku angielskim zarówno jako orzeczenie, jak i czasownik modalny. By przygotować się mentalnie na rzeczoną mnogość formy, wyostrzyć percepcję i postawić neurony w stan gotowości, posłuchajmy równie kurizalnego, co rewelacyjnego wykonania Dark Horse w 20 różnych stylach, zwracając szczególną uwagę na synergię między ruchem brwi wokalisty a tonem głosu, oraz na refren, zawierający wzięty pod naszą lingwistyczną lupę czasownik dare:So you wanna play with magic

Boy, you should know what you're falling for

Baby do you dare to do this?

Cause I’m coming at you like a dark horse


Zacznijmy od znaczenia. Definicja czasownika dare w języku angielskim brzmi następująco:

have the courage to do something

W języku polskim często tłumaczymy dare jako odważać/ośmielać się, mieć odwagę/śmiałość. Nie ma sensu dalej rozwodzić się nad kwestią znaczenia, gdyż nie zawiera haczyków i drobnych druczków – przejdźmy zatem do nieco bardziej skomplikowanego zagadnienia, jakim jest użycie omawianego czasownika.


DARE JAKO ORZECZENIE


Gdy czasownik dare występuje w zdaniu jako orzeczenie (czasownik główny), używamy po nim bezokolicznika ( z to lub bez):

 • Do you dare (to) tell him what happened to his bike?

 • Who dares (to) argue with me?

 • He didn't dare (to) look back.

 • No one would have dared (to) think about it.

Wyjątek stanowi wyrażenie Don't you dare... (Ani mi się waż…), po którym należy użyć bezokolicznika bez to(bare infinitive):

Don't you dare interrupt me! (Ani mi się waż przerywać!)

DARE JAKO CZASOWNIK MODALNY


Dare jako czasownik modalny stosuje się w przeczeniach i zdaniach pytających, używając po nim bezokolicznika bez to(bare infinitive):

 • I daren't think how many victims there are.

 • How dare she criticise us?

Podobnie jak w przypadku pozostałych czasowników modalnych (can, may, must, etc.), niedopuszczalna jest jakakolwiek odmiana modalnego dare, czyli błędem byłoby dodawanie końcówek –s (dares) lub –d (dared). Nie stosuje się też czasowników pomocniczych do/does w pytaniach.


Przykłady:

 • He dare not do so. (NIE He dares not do so.)

 • She dare not take such a risk. (NIE She dares not to take such a risk.)

 • Dare she say that to him?

 • How dare he do such a thing?

I DARE SAY ORAZ (DON’T) YOU DARE!


Wyrażenie I dare say w języku angielskim może co niektórych zaskoczyć swym znaczeniem, gdyż oznacza ni mniej, ni więcej tyle co słowo perhaps, czyli być może.

 • I dare say he will agree to our proposal. (=Perhaps, he will agree to our proposal.)

 • I dare say that she is correct. (=Perhaps she is correct.)

Wyrażenia You dare! oraz Don’t you dare! są odpowiednikami polskiego Ani mi się waż!

 • -Mummy can I draw a picture on the wall? - You dare!

PEŁNY TEKST UTWORU:

[Juicy J:]


Yeah


Ya'll know what it is


Katy Perry


Juicy J, aha.


Let's rage[Katy Perry:]


I knew you were


You were gonna come to me


And here you are


But you better choose carefully


‘Cause I, I’m capable of anything


Of anything and everythingMake me your Aphrodite


Make me your one and only


But don’t make me your enemy, your enemy, your enemySo you wanna play with magic


Boy, you should know what you're falling for


Baby do you dare to do this?


Cause I’m coming at you like a dark horse


Are you ready for, ready for


A perfect storm, perfect storm


Cause once you’re mine, once you’re mine


There’s no going backMark my words


This love will make you levitate


Like a bird


Like a bird without a cage


But down to earth


If you choose to walk away, don’t walk awayIt’s in the palm of your hand now baby


It’s a yes or no, no maybe


So just be sure before you give it all to me


All to me, give it all to meSo you wanna play with magic


Boy, you should know what you're falling for


Baby do you dare to do this?


Cause I’m coming at you like a dark horse


Are you ready for, ready for


A perfect storm, perfect storm


Cause once you’re mine, once you’re mine (love trippin')


There’s no going back[Juicy J - Rap Verse:]


Uh


She’s a beast


I call her Karma (come back)


She eats your heart out


Like Jeffrey Dahmer (woo)


Be careful


Try not to lead her on


Shorty’s heart is on steroids


Cause her love is so strong


You may fall in love


When you meet her


If you get the chance you better keep her


She's sweet as pie but if you break her heart


She'll turn cold as a freezer


That fairy tale ending with a knight in shining armor


She can be my Sleeping Beauty


I’m gon’ put her in a coma


Woo!


Damn I think I love her


Shorty so bad, I’m sprung and I don’t care


She ride me like a roller coaster


Turned the bedroom into a fair (a fair!)


Her love is like a drug


I was tryna hit it and quit it


But lil' mama so dope


I messed around and got addicted[Katy Perry:]


So you wanna play with magic


Boy, you should know what you're falling for (you should know)


Baby do you dare to do this?


Cause I’m coming at you like a dark horse (like a dark horse)


Are you ready for, ready for (ready for)


A perfect storm, perfect storm (a perfect storm)


Cause once you’re mine, once you’re mine (mine)


There’s no going back


Comments


bottom of page