top of page

Czasownik prefer w języku angielskim - kwestia gustu

Fakt, iż o gustach się nie dyskutuje stanowi jeden z fundamentów (i to fundamentów natury iście fundamentalnej!) grzeczności, kultury oraz ogłady. Jednakże na łamach czytanego przez Ciebie bloga za nic sobie mamy savoir vivre i niczym sfora wilków wyjących do księżyca z upodobaniem łamiemy wszelkie zasady, by choć o krok przybliżyć się do lingwistycznego absolutu prawdy. Tak więc dziś podyskutujemy o rzeczonych gustach i bezczeszcząc wszelkie tabu rozłożymy konstrukcje z angielskim czasownikiem prefer na czynniki pierwsze. Swoją drogą, powyższe zdania wcale niespecjalnie chytrze kryją nawiązania do dwóch utworów pewnego wykonawcy spod ciemnej gwiazdy. Kto odgadnie tytuły, ten dostanie ustną pochwałę od nauczyciela.Prefer


Gdy mówimy o ogólnych preferencjach, po prefer używamy czasownika w formie gerund (z końcówką –ing):


- Do you like jogging?


- Well, not really. I prefer swimming.


Jeżeli w zdaniu z prefer chcemy dokonać porównania i powiedzieć, że wolimy oddawać się czynności X niż Y, należy użyć konstrukcji:


prefer… to…


Można w niej zastosować dwa czasowniki w formie gerund (-ing), tak jak powyżej; można też użyć dwóch rzeczowników. Przykłady:


 • I prefer swimming to jogging.

 • Ann prefers watching film to going to the theatre.

 • They prefer reading to going shopping.

 • I prefer tea to coffee.

 • Sam prefers computer games to films.

 • Cathy prefers heavy metal to pop.


Would prefer


Gdy chcemy określić nasze preferencje odnośnie konkretnej czynności czy decyzji, a zatem gdy pragniemy wyrazić się w kontekście szczególnym, nie ogólnym, możemy użyć konstrukcji:


I would prefer + bezokolicznik (to do something)


lub


I would prefer + rzeczownik (something)


Formę “I would prefer” można skrócić do “I’d prefer”. Przykłady:


 • I don’t want to watch this film. I’d prefer to go out and have a pint of beer.

 • I’d prefer to order a pizza.

 • I’d prefer a pizza.

W celu dokonania porównania i ściślejszego określenia preferencji należy posłużyć się formułą:


would prefer . . . rather than / instead of


Przykłady:


 • It’s such a boring party – I’d prefer to leave it now rather than waste the rest of the evening.

 • I’d rather have a beer instead of whiskey.

Comentários


bottom of page