top of page

"Good at" czy "good in"?

Damian Lewis, znany brytyjski aktor, w jednym zdaniu trafnie i humorystycznie przedstawia istotę brytyjskość z ledwo co minionej epoki:


It's certainly true that I was brought up in that British amateur tradition, the one which always held that if you were reasonably good at cricket, knew one or two Latin texts and a few zingy Oscar Wilde quotes for dinner parties, you were pretty much ready to go and run some outpost in Hindustan.


Cóż, o ile łacińskie sentencje postrzegam za wątpliwie atrakcyjne, o tyle Oscara Wilde’a cenię niezmiernie i uważam, że na każdym porządnym bankiecie powinno się go cytować! Co zaś się tyczy krykieta… Powszechnie wiadomo, iż zasady tej zagmatwanej gry są tak zmyślnie skonstruowane, by umysły osób pochodzących spoza Wysp Brytyjskich nie były w stanie ich ogarnąć. Zatem ciężko mi wydać jakikolwiek osąd czy opinię na temat bycia dobrym w krykieta w sensie merytorycznym. Natomiast w sensie gramatycznym pozwolę sobie na komentarz, albowiem kwestia zastosowanego w powyższym zdaniu przyimka i jego odpowiednika w języku angielskim bywa problematyczna.


„GOOD IN” CZY „GOOD AT”?


W języku angielskim po przymiotniku good może występować zarówno przyimek at, jak i in, jednakże znaczenie wyrażenia i kontekst zastosowania mogą ulec zmianie w zależności od użytego przyimka. W przypadku prostego stwierdzenia, że jesteśmy w czymś dobrzy lub źli – czyli w sytuacjach, gdy określamy nasz poziom lub jakość – powinniśmy zastosować przyimek at. Kilka przykładów:

  • I am not very good at basketball.

  • Tom is really good at telling jokes.

  • Susan is bad at driving.

Jak widzimy, po przyimku at możemy stosować rzeczowniki (basketball) oraz formę gerund (-ing) czasownika (telling jokes, driving). Przymiotniki good oraz bad możemy stopniować lub zamieniać na nieco silniejsze słowa, jak na przykład great, fantastic, horrible, etc.


Konstrukcję good in stosujemy w przypadku, gdy oceniamy lub poddajemy ewaluacji umiejętności czy osiągi w danej dziedzinie (wliczając naukę – również przedmioty w szkole / na uczelni):

  • Sally is good/great in pharmacology – she obtained the highest marks!

  • Mark was the worst in class in German, but he was fantastic in chemistry and physics.

  • Mary is the best in music in my school, she can play four instruments.

Zatem należy uważać i nie rozpędzać się z używaniem przyimka in, charakterystycznego dla relatywnie wąskiego kontekstu. Błędne zastosowanie przyimka in przez polskojęzycznych uczniów można tłumaczyć kalką językową, jako że w języku polskim mówimy: dobry w czymś. Jednakże tylko winny się usprawiedliwia, zatem najlepszym rozwiązaniem jest poprawne stosowanie omawianych konstrukcji w języku angielskim, bez żadnych wymówek.

Comentários


bottom of page