top of page

Jak używać czasownika "suggest"?

Nie chcę niczego sugerować, a przynajmniej nie na głos i nie nazbyt ostentacyjnie, ale odnoszę wrażenie, jakoby sugestie w języku angielskim przysparzały problemów wielu Bogu ducha winnym uczniom, którzy - zapewne w dobrej wierze – niejednokrotnie popełniają błędy, zmagając się ze śliskim niczym piskorz czasownikiem „suggest”. Cały szkopuł z rzeczonymi anglojęzycznymi sugestiami w tym, że czasowniksuggest”, pozornie niewinny, potulny, robiący maślane oczy do potencjalnego użytkownika, w istocie wykazuje się nie lada chytrością oraz dwulicowością – i to w tym najgorszym sensie, albowiem paskudnik używany jest w zdaniu inaczej niż jakikolwiek inny angielski czasownik. Sugeruję zatem, abyśmy wzięli drania na ruszt, ze wszystkich stron obrócili i przypatrzyli się wnikliwie możliwym konstrukcjom z niesfornym „suggest”.SUGGEST THAT SOMEONE SHOULD DO SOMETHING


Powyższa formułka powinna w istocie być zapisana następująco:


Suggest (that) someone (should) do something


Słowa w nawiasach możemy dowolnie pominąć, wyrzucając ze zdania “that”, “should”, lub “that” i “should” na raz, w efekcie czego wszystkie poniższe warianty są poprawne:

 • I suggest that you should buy a new car.

 • I suggest you should buy a new car.

 • I suggest that you buy a new car.

 • I suggest you buy a new car.

W brytyjskim angielskim wariant 1 (that + should) zdaje się być najpopularniejszy, natomiast amerykanie preferują wersję numer 3, czyli konstrukcję bez „should”. Czasownik w drugiej części zdania (w powyższych przykładach: „buy”) występuje w formie subjunctive, która zawsze – dla wszystkich podmiotów – ma tę samą formę, wyglądającą jak bezokolicznik bez „to”, czyli na przykład „do”, „eat”, „sleep”, etc. Dlatego też nawet dla podmiotów w trzeciej osobie liczny pojedynczej zdania z „suggest” będą wyglądały następująco:


 • I suggest she study hard for the exam.

 • Mark suggested that Jim sleep more.

 • She suggests Mike quit smoking.


Jeżeli zdania te wyglądają nieco dziwnie, polecam wstawienie czasownika “should”, przynajmniej w wyobraźni, co być może pozwoli szybciej oswoić się z omawianymi konstrukcjami.


 • I suggest she should study hard for the exam.

 • Mark suggested that Jim should sleep more.

 • She suggests Mike should quit smoking.


Warto w tym miejscu zaznaczyć, że w przypadku bezpośredniej sugestii (I suggest…) zwyczajowo nie używa się „should”, dużo bardziej naturalnie zabrzmi zdanie jedynie z formą subjunctive.


Przeczenia tworzymy poprzez dodanie równie filigranowego, co wymownego słówka “not”:


My friend suggested (that) we (should) not waste time watching silly films about hobbits and elves.


SUGGEST DOING SOMETHING


Ta konstrukcja – w odróżnieniu od powyższego skomplikowanego wariantu – jest relatywnie prosta i można ją opisać zgrabną formułą:


Suggest + gerund (czyli forma „-ing” czasownika)


Forma bezokolicznika (“to do”) w tym przypadku nieodmiennie będzie błędem i nie należy jej stosować. Nigdy przenigdy. Podobnie jak zaimka osobowego po czasowniku „suggest”. Przykłady poprawnych zdań:


 • His sister suggests visiting that new gallery.

 • Mike suggests working harder on those scales you are studying for your music exam.

 • My teacher suggests working on grammar on a regular basis.

 • The coach suggested not eating so much chocolate, but Sally didn’t listen.


SUGGEST SOMETHING


Tej konstrukcji z reguły używamy, gdy zwracamy się do kogoś bezpośrednio. Nie musimy określać osoby będącej adresatem sugestii, lecz gdy chcemy się o ów szczegół pokusić, powinniśmy użyć przyimka „to” lub „for”. Przykłady (w nawiasach opcjonalne odniesienie do osoby):


 • I hope you can suggest a nice film for the evening (to us).

 • Could you suggest a good fantasy book (to me)?

 • Please suggest an idea for a surprising birthday gift!

 • She suggested some interesting places to visit in Rome.

bottom of page