top of page

"Remember to do” czy “remember doing”?

Jak zapewne wszyscy doskonale pamiętają, czasownik “remember” w języku angielskim znaczy „pamiętać”. Jednakże anglojęzyczne pamiętanie bywa przewrotne, a to za sprawą dwojakiej natury przybieranych przezeń form oraz znaczeń. Spójrzmy na poniższe przykłady:

I remember talking to Jim about his new girlfriend.
Remember to talk to Jim about his new girlfriend.

Jak widzimy, po czasowniku “remember” można użyć zarówno bezokolicznika (infinitive – to do sth), jak i formy z końcówką –ing (gerund – doing sth).W zależności od wybranej konstrukcji zmianie ulega znaczenie zdania, co jest typowe, by nie rzec: nagminne dla języka angielskiego, ewidentnie pretendującego do tytułu najbardziej zagmatwanych tworów lingwistycznych w obrębie kilku najbliższych galaktyk. By rzucić nieco światła na mętne mgławice angielskiej gramatyki, niczym rasowi naukowcy lubieżnie rozbierzmy zasady użycia słowa „remember” na czynniki pierwsze!


REMEMBER DOING STH


Forma gramatyczna: Remember + Gerund

Definicja po angielsku: to have the memory of doing an action

Definicja po polsku: pamiętać, że się coś robiło/zrobiło (w przeszłości)

Przykłady wraz z tłumaczeniem:

  • I remember reading this book. (Pamiętam, że czytałem tę książkę.)

  • Ann remembers dancing with John on their first date. (Ann pamięta, jak tańczyła z Johnem na ich pierwszej randce.)

  • Do you remember hearing that joke for the first time?(Czy pamiętasz, jak usłyszałeś ten żart po raz pierwszy?)

  • I don’t remember being rude to Sally.(Nie pamiętam, żebym był niemiły dla Sally.)

W przypadku, gdy chcemy powiedzieć, że pamiętamy jak dana osoba coś robiła, używamy zaimka osobowego lub rzeczownika opisującego tę osobę (my mother, the teacher, etc.) tuż po słowie „remember”:

  • I remember Tom saying some silly things about you. (Pamiętam, jak Tom wygadywał o Tobie głupstwa.)

  • We clearly remember the teacher explaining the rule. (Jasno pamiętamy, że nauczyciel objaśniał tę regułę.)

REMEMBER TO DO STH


Forma gramatyczna: Remember + Infinitive

Definicja po angielsku: to do an action you should do

Definicja po polsku: pamiętać, aby coś zrobić (w przyszłości)

Przykłady wraz z tłumaczeniem:

  • Remember to clean your room! (Pamiętaj, żeby posprzątać pokój!)

  • Do you remember to revise before the exam? (Czy pamiętasz o tym, że powinieneś powtórzyć materiał przed egzaminem?)

  • Please remember to lock the door.(Pamiętaj proszę, by zamknąć drzwi.)

Mam nadzieję, że po przeczytaniu dzisiejszej lekcji będziecie pamiętać, jak to jest z pamiętaniem po angielsku!

コメント


bottom of page