top of page

Różnica między “have gone to” i “have been to”

Wyrażenia “have gone to” oraz “have been tow języku angielskim są równie powszechnie używane, co mylone – zapewne za sprawą ich relatywnej bliskoznaczności i podobieństwa formy. Ewidentnie ktoś na wskroś złośliwy, w szkarłatnej pelerynie, zacierając ręce, podkręcając i tak już złowieszczo zadarty wąs chytrze wykoncypował, że można by konfundować uczniów języka angielskiego, używając następujących zwrotów w czasie present perfect: • Have/has gone to the bank/shop/kitchen/swimming pool/etc.

 • Have/has been to the bank/shop/kitchen/swimming pool/etc.

Zamieszanie wynika z faktu, że powyższe wyrażenia – mimo pozornego podobieństwa - mają nieco odmienne znaczenia i konteksty użycia, którym poświęcimy trochę uwagi w ramach odwiecznej walki z lingwistycznymi siłami nieczystymi, by ład i porządek zapanowały w naszej anglojęzycznej mowie.


Mówiąc najprościej i najkrócej: „Have/has gone to” używamy do opisu sytuacji, gdy ktoś udał się do jakiegoś miejsce i jeszcze nie wrócił. Przykłady:

 • Carol is not home right now, because she has gone to the hairdresser’s. She should be back in an hour or so.

 • Tim has gone to the cinema with Wendy – I hope that they are enjoying themselves.

 • Mary has gone to Scotland, she will spend one more week there.

Aspekt absencji danej osoby w powyższych zdaniach jest bardzo istotny, albowiem gdy osoba ta powróci już do miejsca, w którym się jej oczekuje, użycie wyrażenia „have/has gone to” przestaje być poprawne. W takich przypadkach, czyli gdy ktoś udał się do jakiegoś miejsca, był gdzieś z wizytą, lecz już powrócił, należy użyć frazy „have/has been to”, co ilustrują przykłady:

 • I’m really tired, I’ve just been to that new gym you told me about.

 • She has a nice tan, because she has been to Spain.

Zwrot “have/has been to” nie ogranicza się zaledwie do wycieczek, wypraw oraz wizyt relatywnie niedawnych – można używać go do opisu naszych ogólnych życiowych doświadczeń, jak w przykładach:

 • Sam has been to Paris three times so far.

 • I have never been to Madrid, but I have been to Rome.

 • Sally has been to a football match once, but has not been to any racing event.

Warto w tym miejscu nadmienić, że w brytyjskim angielskim często można natknąć się na frazę „been and gone”, której używamy w sytuacjach, gdy ktoś przyszedł do danego miejsca i już zdążył wyjść. Przykłady:

 • I see that you are looking for Cathy. Well, she has been and gone. She was here just 15 minutes ago but she had to leave quickly.

 • Stop waiting for the postman – he has been and gone and there was no post for you today.

Comentários


bottom of page