top of page

Różnice między "job" i "work"

Mało kto lubi rozmawiać o pracy, a ściślej mówiąc mało kto mówi o pracy bez narzekania, marudzenia, jęczenia, bez gestykulacji rodem z Włoskiego dramatu, bez żyłek występujących na czoło, bez nie nadających się do publikacji zwrotów, od których nawet Kłapouchemu uszy by zwiędły, w efekcie plącząc się gdzieś pod nogami (tfu, kopytami) – słowem: mało kto wypowiada się o pracy ciepło. Dlatego też dla odmiany postanowiłem wprowadzić optymistyczną nutę w omawiany temat poprzez złagodzenie dysonansu towarzyszącego pracy, a konkretnie – pracy w języku angielskim. Zatem z uśmiechem na twarzy, z tęczą za oknem i niemalże robiąc szpagaty w paroksyzmie radości napiszę dziś o różnicy między słowami „work” i „job”, a niech mi tylko ktoś nosem spróbuje pokręcić, to szybko zostanie ów nos utarty!JOB


Angielskie słowo „job” jest rzeczownikiem odnoszącym się do pracy, czyli do naszych regularnych, oficjalnych obowiązków związanych z zatrudnieniem, za spełnianie których (lub niekiedy niespełnianie) dostajemy wynagrodzenie w postaci tak zwanej (kolokwialnie) kapusty.


Popularne synonimy: profession, occupation, post, position


Praca na pełny etat to w języku angielskimfull-time job”, natomiast etat niepełny określany jest zwrotem „part-time job”.


Kilka powszechnie używanych określeń ze słowem “job”:


a demanding job (requires a lot of effort)

“Being an emergency surgeon is a demanding job – you have to be on call 24 hours a day.”


a fulfilling / rewarding job (it makes you feel good and gives you satisfaction)

“Working with young talented artists from Hungary was one of the most rewarding jobs I’ve had.”


a dead-end job (a job that has no opportunities for promotions, probably you will have it till the end of your career)

“Being a secretary in that company is a dead-end job, I have never seen one of them get a promotion.”


a lucrative job (a job where you earn a lot of money)

“My mother wants me to marry a guy with a lucrative job – like a doctor or lawyer.”


Rzeczownik “job” jest policzalny i ma regularną liczbę mnogą “jobs”, co ilustrują zdania:


Soon after graduating from college, I worked two jobs so that I could pay off my student loans faster.


Patrick has had five different jobs in the past six years.


WORK


Słowo “work” odnosi się zarówno do rzeczownika, jak i czasownika w języku angielskim. Jako rzeczownik “work” jest określeniem bardziej ogólnym niż “job”, jako że nie wskazuje na konkretną profesję, miejsce zatrudnienia, czy też mówiąc najprościej: naszą regularną pracę. „Work” może opisywać dowolne działania i starania, mające na celu osiągnięcie pożądanego efektu, wliczając czynności związane z pracą („job”), ale niekoniecznie ograniczające się do niej. Kilka przykładów:


I have a lot of work in my office – every single day I deal with lots of duties!

I have some work to do at home today.

Go to the gym every day – you will see that your hard work there really pays off.

Learning English is hard work, but it can be a lot of fun too!

I start my work at 7.30 AM.

Sally goes to work by bus.


Rzeczownik „work” w odróżnieniu od „job” jest niepoliczalny, zatem nie możemy używać go w liczbie mnogiej.


Work” jako czasownik opisuje wszelkie czynności związane z szeroko rozumianą pracą i spokojnie, bez stresu, z uśmiechem (pamiętajcie! dziś pozytywnie spoglądamy na pracę) możemy przetłumaczyć go jako „pracować”. Przykłady zdań z czasownikiem „work”:


I work at a small local company.

She works for a publishing house in Warsaw, but she wants to move to another city.

I was working on a project yesterday, so I was quote busy.

Nataly enjoys working with people.

Comments


bottom of page