top of page

Znaczenie i zastosowanie wyrażenia „It’s (high) time…”

Październik czai się tuż za rogiem, liście tylko czekają, aby spaść z drzew, dżdżysta aura straszy dżdżem za oknem, a zatem nadszedł najwyższy czas, by przyjrzeć się konstrukcji „it’s (high) time…” w języku angielskim. Wnikliwy czytelnik zapewne zastanawia się teraz, czy sens logiczny powyższego zdania został tak zawoalowany, że umknął uwadze, czy też może zdanie owo pozbawione jest jako takiego sensu w sensie ogólnym. By już nie wypisywać bzdur i przejść do rzeczy poinformuję tylko, iż nie uchylę rąbka tajemnicy osnuwającej dzisiejszy wstęp, niech przyszłe pokolenia lingwistów dywagują, spekulują, polemiki uskuteczniają. My natomiast zakasujemy rękawy i bez dalszej zwłoki zabieramy się za naukę, ponieważ jak już zaznaczyłem wyżej – najwyższy na to czas!Zbiegiem okoliczności fraza „najwyższy czas” jest tłumaczeniem angielskiego wyrażenia „It’s high time”, które jest tematem dzisiejszej lekcji. Konstrukcji tej używamy w sytuacjach, gdy coś powinno być zrobione, lecz zrobione nie zostało, a czas – jak to czas – ucieka i powinniśmy brać się do roboty. Po „It’s (high) time” należy w tym kontekście użyć czasownika w formie przeszłej (past simple), mimo że mówimy o teraźniejszej lub przyszłej sytuacji. Słowo „high” jest opcjonalne i podkreśla fakt, że już istotnie robi się późno i nastały na działanie czas jest jak najbardziej najwyższy. Zamiast „high” można też użyć „about”, tworząc frazę „It’s about time…” Kilka przykładów:


It’s time you went to bed. Remember you will have to wake up at 7 tomorrow!
It’s high time Tom bought a new car. He will never pick up girls with a wreck like that!
It’s about time heavy metal was reintroduced as a mainstream music genre.

Omawianej konstrukcji można również użyć do krytykowania, wyrażania dezaprobaty i chęci zmiany obecnej sytuacji, co ilustrują poniższe przykłady:


It’s high time the government got serious and stopped playing silly buggers.
It’s about time you changed your hair colour, you’re too old for that pinkish hue.
It’s time I stopped inventing rather silly examples and got more serious.

W sytuacjach, gdy wciąż pozostało trochę czasu, nie spóźniamy się z niczym, nie ma presji; oraz gdy nasz osąd tudzież opinia pozbawione są irytacji i krytyki, możemy użyć wyrażenia „It’s time” (z reguły bez przymiotników „high” lub „about”) z bezokolicznikiem („to do sth”), jak w przykładach:


It’s time (for you) to buy a new laptop, because this one is getting slow.
It’s time (for the investors) to change their strategy if they want to make profit in the future.
It’s time (for me and my dear readers) to say goodbye.

Comments


bottom of page